Dekret Królewski nr 11.06.2016 /16
Dodane przez KrzysztofI dnia Czerwiec 11 2016 16:44:35
OBWIESZCZENIE
JKM Króla Południolandii Krzysztofa I
z dnia 11 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia drugiej tury wyborów do senatu i zasad głosowania.
Rozszerzona zawartość newsa


OBWIESZCZENIE
JKM Króla Południolandii Krzysztofa I
z dnia 11 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia drugiej tury wyborów do senatu i zasad głosowania.


1. Na podstawie art. 13 oraz 14 oraz OBWIESZCZENIE JKM Króla Południolandii Krzysztofa I
z dnia 04 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyborów i zasad głosowania.

Konstytucji Królestwa Południolandii ogłasza się:

1) organizację drugiej tury wyborów i dzień wolny od pracy na dzień 12 czerwca 2016r.,
2) ciszę wyborczą 12 godzin przed dniem wyborów,
3) uruchomienie Centralnej Komisji Wyborczej w skład której wejdą: Kanclerz oraz Sekretarz Królewski a w razie konieczności król sam może skontrolować działania Centralnej Komisji Wyborczej,
4) zawieszenie pkt. 1 art.13 i zmniejszenie ilości senatorów do 7.
5) zawieszenie pkt. 1 oraz 2 art. 14 dopuszczając obywateli do parlamentu.
6) osoby zgłoszone w I turze nie muszą zgłaszać się do CKW,
7) Wybory są tajne oraz równe,
8) Głos oddany na samego siebie jest głosem nieważnym,
8.1) można oddać jedynie jeden głos na jednego kandydata,
9) Centralna Komisja Wyborcza ma obowiązek ogłosić wyniki w przeciągu 48 godzin od ich zakończenia.
10) Zostanie wybranych 4 osoby dodatkowych do senatu i dołączą do senatorów wybranych w I turze.


podpisano:
JKM Król Południolandii Krzysztof I,