Dekret rządowy 1/1/2
Dodane przez KrzysztofI dnia Czerwiec 04 2016 21:18:28
Obwieszczenie Rządu JKM Króla Południolandii Krzysztofa I z dnia 4 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia dekretu o powstaniu Filharmonii Narodowej.
Rozszerzona zawartość newsa
Obwieszczenie Rządu JKM Króla Południolandii Krzysztofa I z dnia 4 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia dekretu o powstaniu Filharmonii Narodowej.

Na podstawie Art 31. Konstytucji Królestwa Południolandii ogłasza się powstanie Filharmonii Narodowej.

1. Filharmonia Narodowa będzie organizacją apolityczną, nie mogącą popierać oficjalnie poprzez swój repertuar żadnej strony politycznej.
2. Filharmonia Narodowa jest instytucją samowystarczalną pod względem finansowym.
3. Filharmonią Narodową zarządza Dyrektor.
4. Dyrektor Filharmonii zostaje powołana przez Ministra Kultury lub w wypadku braku takiegoż przez Kanclerza.
5. Rząd lub Król mają prawo do udzielania zapomogi dla Filharmonii w wypadkach wyjątkowych.
6. Do Filharmonii mają prawo wstępu każdy stan.
7. Inne prawa dotyczące Filharmonii ustali Statut Filharmonii Narodowej.
8. Dekret wchodzi z życiem w dniu podpisania go.